Ana sayfa Mevzuat Maliye Muasebe Mevzuatı Sigortacılık Hesap Planı

maliyet_muasebe_mevzuati

Sigortacılık Hesap Planı

UFRS ile uyumlu ve yüksek kalitede mali tabloların hazırlanması amacıyla, Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ, 30.12.2004 tarih ve 25686 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 1.1.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ, 17.9.2005 tarih ve 25939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  ile değişikliğe uğramıştır.

Sigorta branşlarına ilişkin 2007/1 nolu Tebliğin yayınlanmasının ardından, Sigortacılık İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesinde Kullanılacak Branş Kodlarına İlişkin Genelge (2007/19) ile sigorta şirketlerinin faaliyetlerinin hangi branş kodları altında muhasebeleştirileceği açıklanmıştır.

Genelgede, ilgili genel şartların yayınlanmasına kadar bazı branş kodlarının kullanılmayacağı da ifade edilmiştir. Daha sonra, 2008/22 sayılı sektör duyurusu ile uzun süreli ferdi kaza ve sağlık branşları, 2008/32 sayılı sektör duyurusu ile istihdam branşı, 2009/11 sayılı sektör duyurusu ile bir çok branş ve 2009/12 sayılı sektör duyurusu ile raylı araçlar ve tekne sorumluluk branşları için yeni hesap kodları açılmıştır.

Ayrıca, Direkt/Endirekt primlerin izlenmesi amacıyla 2010/9 sayılı sektör duyurusuyla yeni hesap kodları da açılmıştır.

18.04.2008 tarih ve 26851 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ ile belirlenen mali tablo formatları için tıklayınız:


bullet_yAyrıntılı solo bilanço

bullet_yAyrıntılı solo gelir tablosu

bullet_yNakit akış tablosu

bullet_yÖzsermaye değişim tablosu

bullet_yKar dağıtım tablosu


tsrsb   acentelermeclisi   dask   sigortacili   sigortaci_gazetesi   sigorta_gov  tramer   tsev   tusaf  guvencehesabi     
   sigorta hasar takip merkezi hayat sigortası bilgi merkezisağlık sigortası bilgi merkezisigorta bilgi merkezisigorta tahkim komisyonu    sigorta-gundemi    sigorta-haber      

windows live messenger
limewire indir